Imovinsko savjetovanje Facebook Imovinsko savjetovanje Twitter Imovinsko savjetovanje Blogger Imovinsko savjetovanje RSS Imovinsko savjetovanje Forum

Imovinsko savjetovanje»Uvjeti korištenja

PRVA STRANICA

Bilanca stanja

Strategija investiranja

klub

imovinski megamarket

kontaktirajte nas

Uvjeti korištenja

Danas je Četvrtak, 21.02.2019.

Uvjeti korištenja

Koristeći i/ili posjećujući internetske stranice www.MojOsobniSavjetnik.com i http://www.porast.hr uključujući i kompletan sadržaj dostupan kroz njih prihvaćate ove Uvjete korištenja.

 

Korištenjem ovih internetskih stranica smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni sa svim navedenim na ovim stranicama. Ukoliko niste suglasni s navedenim, molimo Vas da ne koristite ove internetske stranice niti usluge koje pruža.

 

Vlasnik gore navedenih internetskih stranica je tvrtka PORAST d.o.o. i ona zadržava pravo dopunjavati ili mijenjati u potpunosti sadržaj Uvjeta korištenja. Na ovim internetskim stranicama  PORAST d.o.o. koji je vlasnik ovih stranica omogućava članovima sve usluge kluba, te pristup svim ponudama koje se nalaze na portalu za članove: analiza imovine, edukacija i savjeti, popuste naših partnera, te pristup ekskluzivnim projektima i imovinskom megamarketu.

 

Ovi Uvjeti korištenja definiraju uvjete i pravila korištenja internetskih stranica http://www.MojOsobniSavjetnik.com i www.porast.hr  od strane korisnika. Korištenjem ovih internetskih stranica nakon upoznavanja s ovim uvjetima, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim te pristaju na korištenje internetske stranica i usluge koju ona pruža, a sukladno tim uvjetima.

 

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki/zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga. Također, korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga.

 

Tvrtka PORAST d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane PORAST d.o.o. Tvrtka PORAST d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica. Tvrtka PORAST d.o.o. nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica djelomično ili u cijelosti.

 

Svi materijali koji se nalaze na ovim internetskim stranicama kao i na drugim stranicama povezanim s njima isključivo su vlasništvo tvrtke PORAST d.o.o. ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica ili kopiranje u cijelosti ili dijelova Poslovnog modela bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke PORAST d.o.o. i nositelja autorskih prava strogo je zabranjeno! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

 

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku PORAST d.o.o., njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i imovinske trenere (coache), od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane korisnika.

 

Korisnik se izričito slaže da tvrtka PORAST d.o.o. nije ni u kojem obliku odgovorna za  ponude koje se nalaze na portalu za članove. Informacije koje PORAST d.o.o. objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, medutim, PORAST d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internet stranicama. Informacije i ponude  ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te je korisnik suglasan da tvrtku PORAST d.o.o. ćete smatrati odgovornom za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Prihvaćanje ponuda i sklapanje ugovora sa bilo kojim ponuđačem u imovinskom marketu je na osobnu odgovornost korisnika.

 

PORAST d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, imovinski ili neimovinsku štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama.

 

Slanjem pristupnice (online) u Klub »Moj imovinski savjetnik«  smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio. Zaštita i tajnost podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku neće biti dostupni trećim osobama. Ispunjavanjem ove pristupnice te njenim slanjem korisnik je suglasan da mu se PORAST d.o.o. i tvrtke s kojima PORAST d.o.o. ima partnerski ugovor mogu obraćati pisanim putem, telefonom ili mailom u svrhu informiranja ili marketinške promidžbe i obavljanja drugih poslova neposredno vezanih uz njihove djelatnosti i usluge.

 

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano uz korištenje ovih Internet stranica nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu tvrtke PORAST d.o.o.